انیشتن

خدایا با من حرف بزن
۲۳ خرداد ۱۳۸۹
شکرگزاری
۲۳ خرداد ۱۳۸۹
نمایش همه

انیشتن

Albert Einstein
There are two ways to live your life – one is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle.
دو راه برای زندگی شما وجود دارد:
اینکه هیچ چیزی معجزه نیست  .
و دیگر اینکه  همه چیز معجزه است.

Albert Einstein
My religion consists of a humble admiration of the illimitable superior spirit who reveals himself in the slight details we are able to perceive with our frail and feeble mind.
دین من عبارتست از یک شگفتی فروتنانه از روح  مافوق (برتر) بی پایان (بی حد)
کسی که خودش را آشکار کرد در جزئیات ناچیز (کم ارزش)
ما توانایی داریم درک کنیم (مشاهده کنیم) با ذهن سست و ناتوانمان !

Albert Einstein
Anger dwells only in the bosom of fools.
خشم تنها در سینه نادان سکونت دارد.

“All religions, arts and sciences are branches of the same tree. All these aspirations are directed toward ennobling man’s life, lifting it from the sphere of mere physical existence and leading the individual towards freedom.”
همه مذاهب ، هنر ها و دانشها شاخه های یک درخت هستند.
همه این عروجها  برای  شرافت دادن به زندگی انسان هستند
تا ترقی دهند انسان را از این مرداب طبیعی(فیزیکی) و شخص را بسوی آزادی و استقلال
هدایت کنند.

آلبرت اینشتین :
برای من مهم نیست که این عنصر یا آن عنصر چه طیفی دارد
برای من مهم این است که بدانم
خالق عالم چه هدفی از خلق آن داشته.

آلبرت انیشتین‌ :
ما به‌ مثابه‌ طفلی‌ خردسال ‌هستیم‌ که‌ وارد کتابخانه‌های‌ بزرگ‌ می‌شود که‌ همه‌ دیوارهای‌ آن‌ از زمین ‌تا سقف‌ با کتاب هایی‌ به‌ زبان های‌ گوناگون‌ پوشیده‌ شده‌ است‌.
کودک‌می داند که‌ باید کسانی‌ آن‌ کتاب ها را نوشته‌ باشند، امّا نمی داند آن ها را چه‌ کسانی‌ و چگونه‌ نوشته‌اند.
زبان های‌ متعدد کتاب ها را نیز نمی‌فهمد.
کودک‌ طرحی مشخّص‌ در ترتیب‌ کتاب ها می‌بیند؛ نظمی‌ اسرارآمیز، که‌ او آن‌ رادرک‌ نمی‌کند ولی‌ می‌تواند با حّسی‌ مبهم‌،حدس‌ بزند.
به‌ نظر من‌، وضعیت‌ این‌ کودک‌ همانند وضعیت‌ عقل‌ انسان‌ در برابر خداست‌…

منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *