انعکاس کارهای ما

عشق را زندگی کردن باید
۹ شهریور ۱۳۸۹
گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی
۱۰ شهریور ۱۳۸۹
نمایش همه

انعکاس کارهای ما

هر چیزی که در زندگی انجام دهی یا بگویی بسوی تو باز خواهد گشت و زندگی انعکاس کارهای ماست. اگر در دنیا بدنبال عشق باشی، در حقیقت عشق را بوجود می آوری. اگر رقابت بیشتری بخواهی، رقابت را بوجود می آوری. و این هماهنگی میان همه چیز و در همه جوانب زندگی برقرار است.تو هر چیزی را که به زندگی بدهی،زندگی همان را به تو خواهد داد. زندگی تو یک اتفاق نیست،آن ها انعکاس وجود خود تو هستند.
این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *